Kdo vlastně jsme?

Jsme firma zabývající se kompletními dodávkami vzduchotechniky, klimatizace a tepelných čerpadel - od návrhu přes realizaci až k následnému servisu. Naším prvotním cílem je vysoce profesionální a kvalitní práce všech zúčastněných v týmu, vedoucí k plné spokojenosti našich zákazníků jak soukromého sektoru, tak i firem. Pro naši práci využíváme dlouholetých zkušeností práce v oboru, především majitele firmy, Ing. Jaroslava Čajky. Působíme nejen v oblasti Moravy a Slezska, ale i v rámci celé České republiky.

Pro zákazníky zajišťujeme kompletní služby „na klíč“, sestávající jak z prvotního průzkumu a zaměření, kalkulací a návrhů, zpracování nabídek, případné dokumentace, provedení kompletního inženýringu ..., až po realizaci a zprovoznění díla. V rámci inženýringu zajišťujeme také koordinace, případně i kompletní realizaci navazujících profesí ELEKTRO, MĚŘENÍ & REGULACE a ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE včetně drobných stavebních prací.

V našich dodávkách využíváme zásadně komponenty předních evropských a světových výrobců. Při realizaci jsou využívány nejmodernější technologie a postupy, v souladu s legislativou EU i ČR.

Samozřejmostí je zpracování prvotního návrhu a cenové nabídky na základě předaných podkladů zcela zdarma.

Kontaktujte nás

Spolupracujeme se špičkovými partnery